FANDOM


Suối Nguồn Hắc Ám (Dark Fountains) là nguồn năng lượng mang lại hình dạng cho Hắc Giới. Chỉ có Đài Phun Hắc Ám được cho là đang đứng, nhưng theo Đức Vua, Kỹ Sĩ đã mở ra Suối Nguồn mới. Lời Tiên Tri nói rằng ba tên Anh hùng ánh sáng được định sẵn để đóng Suối Nguồn để khôi phục lại sự cân bằng với Ánh sáng và Bóng tối.

Đài Phun Hắc Ám

Tháp Đài Phun Hắc Ám phía trên Lâu Đài Thị Trấn, có thể nhìn thấy tại hoặc gần lâu đài của Ralsei, Hoàng tử hắc ám, sống trong đó. Trong lời tiên tri của Ralsei, cậu nói rằng Đài Phun Hắc Ám "mang lại cho vùng đất này hình dạng của nó."

Suối Nguồn Đông

Suối Nguồn Đông là Suối Nguồn thứ hai mà Ralsei đề cập đến trong lời tiên tri của mình, được Kỹ Sĩ tạo ra và đe dọa làm đảo lộn sự cân bằng của Ánh sáng và Bóng tối. Nó đứng ở Lâu Đài Bài của Vua, và có lẽ bị phong ấn bằng sức mạnh LINH HỒN con người của Kris ở cuối Chương 1.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.