FANDOM


??????ANOTHER HIMAlphys
BeginningBù Nhìn Huấn LuyệnCliffs
Cánh ĐồngDeltaruneDải Băng Trắng
Gươm GỗGươm Ma QuáiHắc Giới
Hắc TộcHỒNKhu Rừng
Khăn Quàng ĐỏKrisLancer
Lancer (Nhạc nền)Lâu Đài BàiLâu Đài Thị Trấn
Lời Tiên TriQuang MảnhQuang Tộc
RalseiRude BusterRudinn
Rìu BờmSansSchool
SusieSusie (Nhạc nền)Suối Nguồn Hắc Ám
The ChaseThe DoorThe Legend
Thị TrấnTorielTrang Chính
UndyneWikia DeltaruneĐại Bảng
Đức Vua
Tập tin:?????? location.pngTập tin:AUDIO ANOTHERHIM.oggTập tin:A Year Without Rain album cover.png
Tập tin:A Year Without Rain album deluxe cover.pngTập tin:Alphys face.pngTập tin:Alphys overworld.png
Tập tin:Apocalypse Knight.pngTập tin:Art trade with bon png 20 06 20.pngTập tin:Badge-edit-1.png
Tập tin:Bake Sale location.pngTập tin:Battle.oggTập tin:Beginning.png
Tập tin:Blizzard Sword.pngTập tin:BrattyHouse.pngTập tin:Breaking Dawn Vietnamese cover.png
Tập tin:Card Castle location.pngTập tin:Card Fountain.PNG.pngTập tin:Castle Town Castle legend screenshot.png
Tập tin:Castle Town artwork.jpgTập tin:Castle Town location.pngTập tin:CattyHouse.png
Tập tin:Chara Badge.pngTập tin:Clover Town.pngTập tin:Community-header-background
Tập tin:Creepychase.oggTập tin:Creepydoor.oggTập tin:Creepylandscape.ogg
Tập tin:DELTARUNE Chapter 1 - Announce Trailer - Nintendo SwitchTập tin:DELTARUNE Chapter 1 - Announce Trailer - Nintendo Switch-0Tập tin:DELTARUNE Chapter 1 OST.png
Tập tin:Darkner face.pngTập tin:DeltaArtWork.jpgTập tin:Deltarune (1).png
Tập tin:Deltarune logo.pngTập tin:Elsa.pngTập tin:Favicon.ico
Tập tin:Field location.pngTập tin:Fnrt.pngTập tin:Forest location.png
Tập tin:GleamingFairBigmouthbass-small.gifTập tin:Glowshard item.pngTập tin:Great Board location.png
Tập tin:Heroes.jpgTập tin:Hidden Area location.pngTập tin:Hometown.jpg
Tập tin:Hugging Ralsei.PNGTập tin:Jevil27s arena screenshot.gifTập tin:King battle idle.gif
Tập tin:King face.pngTập tin:Kris artwork.jpgTập tin:Kris battle act.gif
Tập tin:Kris battle attack.gifTập tin:Kris battle fight.gifTập tin:Kris battle guard.gif
Tập tin:Kris battle intro.gifTập tin:Kris battle sitting.pngTập tin:Kris battle twirling.gif
Tập tin:Kris face battlemenu.pngTập tin:Kris face partymenu.pngTập tin:Kris overworld color palette.png
Tập tin:Kris overworld darkworld.pngTập tin:Kris overworld fall.pngTập tin:Kris overworld menacing.gif
Tập tin:Kris overworld soul.pngTập tin:Kris overworld static.pngTập tin:Lancer.ogg
Tập tin:Lancer.pngTập tin:Lancer artwork.pngTập tin:Lancer face.png
Tập tin:Lancer face joining.pngTập tin:Lancer fight.pngTập tin:Lancer overworld static.png
Tập tin:Lancer susie.oggTập tin:Legend.oggTập tin:Legend of Delta Rune screenshot.png
Tập tin:Lightner face.pngTập tin:Location.gifTập tin:Lotus.png
Tập tin:Map local FT.pngTập tin:Mus introcar.oggTập tin:Mus school.ogg
Tập tin:Ponmen Whip.pngTập tin:Queen of Hearts.pngTập tin:Ralsei artwork.jpg
Tập tin:Ralsei artwork Temmie.jpgTập tin:Ralsei artwork body.jpgTập tin:Ralsei artwork dialogue.jpg
Tập tin:Ralsei battle attack.gifTập tin:Ralsei battle clapping.gifTập tin:Ralsei battle down.png
Tập tin:Ralsei battle guard.gifTập tin:Ralsei battle idle.gifTập tin:Ralsei battle move.gif
Tập tin:Ralsei battle pacify.gifTập tin:Ralsei battle spell.gifTập tin:Ralsei battle spell.png
Tập tin:Ralsei battle start.gifTập tin:Ralsei blushing screenshot.pngTập tin:Ralsei face.png
Tập tin:Ralsei face battlemenu.pngTập tin:Ralsei face no hat.pngTập tin:Ralsei face partymenu.png
Tập tin:Ralsei overworld.pngTập tin:Ralsei overworld hatless.pngTập tin:Ralsei overworld hooded.png
Tập tin:Ralsei overworld shocked.pngTập tin:Ralsei plush.pngTập tin:Robert Pattinson.png
Tập tin:Rude buster.pngTập tin:Rudinn attack diamond cutter.pngTập tin:Rudinn attack diamond release.png
Tập tin:Rudinn battle.gifTập tin:Rudinn battle hurt.pngTập tin:Rudinn overworld.gif
Tập tin:Ruruskaado.oggTập tin:SOUL overworld.pngTập tin:S neo.ogg
Tập tin:S neo clip.oggTập tin:Sans face.pngTập tin:Sans overworld.png
Tập tin:School.pngTập tin:Spookysword item.pngTập tin:SurprisedSusieEyes.PNG
Tập tin:Susie.pngTập tin:Susie artwork.pngTập tin:Susie artwork Temmie.jpg
Tập tin:Susie artwork dialogue.pngTập tin:Susie artwork expressions.pngTập tin:Susie artwork silent.jpg
Tập tin:Susie artwork smug.jpgTập tin:Susie battle act.gifTập tin:Susie battle attack.gif
Tập tin:Susie battle guard.gifTập tin:Susie battle idle.gifTập tin:Susie face.png
Tập tin:Susie face angry.pngTập tin:Susie face battlemenu.pngTập tin:Susie face partymenu.png
Tập tin:Susie face silent.pngTập tin:Susie laugh.gifTập tin:Susie overworld darkworld.png
Tập tin:Susie overworld eyes.pngTập tin:Susie overworld static.pngTập tin:Susie overworld stunned.png
Tập tin:Tee Susie.pngTập tin:Tee Susie (2).pngTập tin:TheDoor.png
Tập tin:The chase.pngTập tin:The legend.pngTập tin:Toriel'sHouseEnter.png
Tập tin:Toriel's House map top floor.pngTập tin:Toriel 27s House map bottom floor.pngTập tin:Toriel face.png
Tập tin:Toriel overworld.pngTập tin:Training Dummy battle.pngTập tin:Undyne face.png
Tập tin:Undyne overworld.pngTập tin:Vessel naming screenshot.pngTập tin:W.ogg
Tập tin:White Ribbon item.pngTập tin:Wiki-backgroundTập tin:Wiki-wordmark.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.