FANDOM


Lời Tiên Tri, còn được gọi là Truyền Thuyết về Delta Rune, là một truyền thuyết được biết đến trong số Hắc Tộc trong Deltarune . Truyền thuyết được kể cho KrisSusie bởi một nhân vật trùm đầu trong Lâu Đài Thị Trấn và đóng vai trò giới thiệu về trò chơi sau khi lần đầu tiên Chương 1 hoàn thành.

Lời thoại

Bao gồm có bản dịch và bản gốc của lời tiên tri

Bản gốc

Once upon a time, a LEGEND was whispered among shadows.
It was a LEGEND of HOPE.
It was a LEGEND of DREAMS.
It was a LEGEND of LIGHT.
It was a LEGEND of DARK.
This is the legend of DELTA RUNE
For millenia, LIGHT and DARK have lived in balance,
Bringing peace to the WORLD.
But if this harmony were to shatter...
a terrible calamity would occur.
The sky will run black with terror
And the land will crack with fear.
Then, her heart pounding...
The EARTH will draw her final breath.
Only then, shining with hope...
Three HEROES appear at WORLDS' edge.
A HUMAN,
A MONSTER,
And a PRINCE FROM THE DARK.
Only they can seal the fountains
And banish the ANGEL'S HEAVEN.
Only then will balance be restored,
And the WORLD saved from destruction.
Today, the FOUNTAIN OF DARKNESS-
The geyser that gives this land form-
Stands tall at the center of the kingdom.
But recently, another fountain has appeared on the horizon...
And with it, the balance of LIGHT and DARK begins to shift.

Bản dịch

Ngày xửa ngày xưa, có một TRUYỀN THUYẾT được đồn giữa những cái bóng.
Nó là một TRUYỀN THUYẾT của NIỀM HI VỌNG.
Nó là một TRUYỀN THUYẾT của ƯỚC MƠ.
Nó là một TRUYỀN THUYẾT của ÁNH SÁNG.
Nó là một TRUYỀN THUYẾT của BÓNG TỐI.
Đây là TRUYỀN THUYẾT của DELTA RUNE.
Đối với thiên niên kỷ, ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI đã sống bằng phẳng với nhau,
Mang lại hòa bình cho THẾ GIỚI.
Nhưng nếu sự hòa hợp này bị phá vỡ ...
một thiên tai khủng khiếp sẽ xảy ra.
Bầu trời sẽ đen kịt vì kinh hãi.
Và đất sẽ nứt ra vì sợ hãi.
Rồi, tim cô đập thình thịch ...
TRÁI ĐẤT sẽ rút ra hơi thở cuối cùng của cô ấy.
Chỉ sau đó, tỏa sáng với hy vọng ...
Ba anh hùng xuất hiện ở cạnh của NHỮNG THẾ GIỚI.
MỘT CON NGƯỜI,
MỘT CON QUÁI VẬT,
Và MỘT HOÀNG TỬ ĐẾN TỪ BÓNG TỐI.
Chỉ có họ mới có thể phong ấn được Suối Nguồn
Và xua đuổi THIÊN ĐƯỜNG THIÊN THẦN.
Chỉ sau đó, sự cân bằng sẽ được khôi phục,
Và THẾ GIỚI đã thoát khỏi sự hủy diệt.
Ngày nay, SUỐI NGUỒN HẮC ÁM-
Mạch nước phun tạo thành vùng đất này-
Đứng cao ở trung tâm của vương quốc.
Nhưng gần đây, một đài phun nước khác đã xuất hiện ở đường chân trời ...
Và với nó, sự cân bằng của ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI lại bắt đầu thay đổi.

Thông tin cơ sở

 • Trong tiêu đề trò chơi, Deltarune , được viết dưới dạng một từ, biểu tượng trong Lời tiên tri được gọi là Delta Rune.
 • Ralsei tuyên bố rằng Lời tiên tri đã được báo trước bởi thời gian và không gian.
 • Khi từ chối nghe Lời tiên tri của Ralsei lần thứ hai, Ralsei nhận xét rằng cậu ta "không nên diễn tập quá nhiều."
 • Lời tiên tri thiết lập trong Lâu Đài Thị Trấn, địa điểm của Suối Nguồn Hắc Ám ban đầu, là trung tâm của vương quốc Hắc Tộc.
 • Mặc dù Lời tiên tri có thể được đọc khi tuyên bố rằng Bộ Ba anh hùng sẽ phong ấn Suối Nguồn với nhau, nhưng sau đó Ralsei nói với Susie rằng Kris là người duy nhất có thể phong ấn Suối Nguồn và đưa cô về nhà.
 • Một thiên thần, được nhắc đến bởi Cha AlvinRudy Holiday sau khi Kris trở về từ Hắc Giới, cũng là nhân vật trong tôn giáo của những con quái vật trong Thị Trấn. Tính hai mặt của Thiên thần hủy diệt của Tiên tri và người có ích của quái vật phản ánh tính hai mặt của Thiên thần trong lời tiên tri của Undertale 'Delta Rune, biểu tượng mang tính biểu tượng cũng xuất hiện thường xuyên trong Deltarune .
 • Nội dung của Delta Rune có thể được diễn giải khác nhau trong Undertale Deltarune.
  • Trong cả hai trò chơi, vòng tròn có cánh có thể được hiểu là Thiên thần (cho dù đó là Asriel, Chara hay Thiên thần trong lời tiên tri).
  • Trong Undertale , phía dưới thường được gọi là một nhóm quái vật.
  • Tuy nhiên, trong Deltarune , hai hình tam giác hướng lên có thể ám chỉ Kris và Susie, Lightners (do đó chỉ về phía bầu trời), trong khi người chỉ xuống có thể nói đến Ralsei, Hoàng tử bóng đêm (do đó chỉ về phía mặt đất).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.